+

Blogg

Det skjedde i de dager!!!!

Luk. 2:1 «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus omat all verden skulle innskrives i manntall.» Tiden var kommet for en fødsel. Det var […]

Continue Reading

Den første reaksjonen

Den første reaksjonen Noen ganger undres jeg over hvor lang tid vi kan kjempe i en situasjon før vi snakker med Gud om det og lytter etter Hans stemme. Vi […]

Continue Reading

ORD KAN HELBREDE ELLER ØDELEGGE.

ORD KAN HELBREDE ELLER ØDELEGGE. Vismannen Salomo sier: Død og liv er i tungens (ordenes) vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt…. Sitatet handler om […]

Continue Reading

JESUS ER ALLES FRELSER OG VENN

Når tiden var inne så kom Jesus fra sin Guds himmel. Han kom ned til en jord preget av mye som ikke var helt stuerent i Guds øyne. Det var […]

Continue Reading