Faste bønnemøter: Hver onsdag, kl. 10-11.30

«Nå formaner jeg dere fremfor alt å bære frem bønner og påkallelse,
forbønner og takk for alle mennesker (1. Tim. 2,1).

Vi tror at Gud hører vår bønn og at Han svarer.

Hvorfor skal vi be?
• Gud vil det
• Bønn lukker Jesus inn
• Bønn forvandler
• Bønn er et mektig våpen
• Bønn gir hvile
• Bønn forener Guds folk
• Gud blir æret
(fra «Bønn – fremfor alt» av Oddvar Søvik)
Salemkirken Lørenskog har bønn i alle sine gudstjenester og møter.
Vi har også egne bønnemøter hvor størstedelen av samlingen er viet til bønn.
(Onsdager).

Velkommen!