JESUS ER ALLES FRELSER OG VENN

Når tiden var inne så kom Jesus fra sin Guds himmel. Han kom ned til en jord preget av mye som ikke var helt stuerent i Guds øyne. Det var ikke rom for ham annet i en stall. Hele himmelen var med å vitne om hans komme og hyrdene fikk en smak av himmel. Ja, de fikk vite at han som kom var verdens frelser. De var lavstatus folk i Israel. Vismennene fra det fjerne Østen de søkte ham hos kongene og lederne på den tiden. Men der var han ikke og de ble trukket inn i et komplott for å drepe ham. Allerede her finner en at barn blir uskyldig drept. Det endte med at frelseren ble en flyktning fra Israel til Egypt.

Han kom til tollere, de som jobbet for okkupantene, til romerske ledere, til synderne som ikke fulgte Guds forordninger. Jesus spiste og drakk sammen med dem. Han tok inn hos fariseere og hos vanlige folk. Han gikk omkring og gjorde godt sier Lukas i sin beskrivelse av ham. Ap.gj. 10:38.

Jesus var ovenfra men levde ikke med en ovenfra og nedad holdning i møte med mennesker. Han kunne svare for seg til de religiøse lederne og påpekte hvor lett det var å hykle. Han talte om hvor lett det var å se flisen i sin brors øye, mens bjelken i sitt eget øye blir en ikke så lett klar over. Utsagn om at; «det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem», var Jesu undervisning og måte å leve på. Tenk på denne undervisningen fra Bergprekenen at: «dersom noen slår deg på det ene kinn så skal du bare snu det andre kinnet til». Kan det være mulig i disse «terrortider». Jesus praktiserte det han talte og han gjorde det fullkomment. Heldigvis oppfylte han disse kravene slik at vi kan få hans nåde og tilgivelse når det svikter for oss.

Han liv på jorden var i 30 år noe mer anonymt, etter fødselen, men de siste 3 år av hans liv ble folk oppmerksom på hans liv og gjerning. Når han gav blinde synet tilbake og vekket opp Lasarus fra de døde og mange andre undre.

Det var ikke rart at mange fulgte ham og ville gjøre ham til konge i Israel. Politisk ville det være en utrolig løsning på sykdom, fattigdom og endringer til det bedre med han som leder. Men han ville ikke det i denne omgang. Nå ville han gjøre det som han hadde sagt, at han ville vende det andre kinnet til. Han ville forsone oss med Gud sin far. Han var kommet for å søke å frelse de som går fortapt. D.v.s. meg og deg. Han åpnet himmelen for oss. Gud la all straff for våre feil, bitre tanker og handlinger og urettferdige gjerninger vi har gjort, på Jesus Krsitus. Jesus gikk inn i vårt sted og tok bort vår skyld. Gud kunne derfor erklære, overfor djevelen, at Jesus har gjenopprettet syndefallet for alle mennesker. Gud forlikte alle mennesker og hele verden med seg selv.

SANNHETEN ER AT FRELSEREN VAR FØDT OG HIMMELEN ÅPNET SEG. VI FIKK BESKJED AT GUD HAR SITT VELBEHAG I OSS IGJENNOM JESUS KRISTUS.

Hils han velkommen inn i din indre verden og han vil gi styrke og glede i hjertet. Samtidig vil du se at han gir kraft til å leve i hans kjærlighet i møte med mennesker rundt deg. Han sier for øvrig at han skal også komme tilbake for å skape fred blant mennesker på jorden. Men i dag formidler hans Guds nåde og tilgivelse inn i våre hjerte og vi er ambassadører for Guds rike.

Skrevet av Pastor Roger Skaug

Skroll til toppen