ORD KAN HELBREDE ELLER ØDELEGGE.

ORD KAN HELBREDE ELLER ØDELEGGE.

Vismannen Salomo sier: Død og liv er i tungens (ordenes) vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt….

Sitatet handler om tungen men vi vet at det menes ord som tales. Her sies det et en selv skal høste frukt av det en sier.  Samtidig forstår vi at det påfører en virkning på dem vi taler til.

Ord har makt. Det er det ingen tvil om. Se hvordan slagord og reklame påvirker oss. Ikke minst hvordan en sårende bemerkning virker.  Mobbing handler også om ord og nedsettende tale til andre. De kan sette spor i et menneske som kan prege hele deres levetid.

Meningene folk har påvirker oss også. Andres politiske syn og utrykte holdninger likedan. Heldigvis kan vi også argumentere imot og ikke la de utalte ord og meninger får makt over en. Vi må være enige om at vi er villige til å gi hverandre retten til å mene og si det vi vil.  Vi kan ikke ta bort ansvaret eller konsekvensene av våre ord og meninger. Det bør hjelpe oss til å tenke oss om før vi sier noe.  Det er også lov å bli enige om at vi er uenige på en god måte.

Nå er det mulig å hindre at de negative ordene skal få makt over oss. Vi kan nekte dem retten til å fylle våre sinn.  Men vi må være klar over at vi er ikke upåvirket av ord og meninger som stadig blir presentert oss.  Både av enkeltmennesker, politiske leder og mediene.  Dette gjør jo at vi må søkle å si det som er sant, godt og rett.  La vår overbevisning bli formidlet uten å ha et motiv for å såre noen eller å «henge» andre ut.

ORD KAN TOLKES RETT OG MISFORSTÅS.

Ord er ikke bare «tørre» fakta men er også åndsprodukter. Inspirert av mennesker og Gud.  Det er verre med det som er servert med ondskapens herre som kilde. Ordene er påvirket av en atmosfære og de uttalte ordene skaper det også. Noen ganger kaller vi det «å lese mellom linjene» eller vi tolker ordene og ikke minst kroppsspråket som følger med de som sier ting. Da kan ting tolkes, oppfattes annerledes enn det som var meningen.  Motivene og hensikten «skinner» litt igjennom det de sier eller skriver.  Samtidig er vi ikke computere uten følelser og oppfatninger og kan stå i fare for å tolke ordene og hensikten feil.  F.eks. på nettet florer det synspunkter om og til mennesker som kan ha på føre mye vondt.

Som mennesker har vi også begrep som sympati og antipati som virker inn på vår evne til å ta alt i beste mening.

GUDS ORD SKAPER LIV DER DET MOTTAS OG FORSTÅS RETT.

Guds tale til oss igjennom Bibelen er ment å gi liv og veiledning for dette livet og det evige. Her finner vi Johannes som i sitt evangelium sier at: «SÅ HØYT HAR GUD ELSKET VERDEN – DEG OG MEG- AT HAN GAV SIN SØNN FOR AT VI IKKE SKAL GÅ FORTAPT MEN HA EVIG LIV.» Det kalles for den lille bibel. Her finner vi at Gud elsker oss alle.  Bibelen forteller at JESUS ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET, INGEN KOMMER TIL GUD/FADEREN UTEN GJENNOM HAM.

Guds ord kan vi la prege våre meninger. Guds ord, rett forstått, er ikke for å lage det vanskelig for folk.  Det er ment for å helbrede, gi gode tanker, holdninger og veilede folk inn i Guds gode verden.  Samtidig viser den at vi kan tenke og handle påvirket av den onde. Derfor er det så viktig å bli kjent med hovedpersonen i boken nemlig Jesus Kristus.  Joh. 1:1 «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud …  (vers14)… Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet ..»  Dette er en beskrivelse av Jesus. 

Jesus sa til fariseerne at de gikk seg vill fordi de ikke ville kommer til ham og få liv. Derfor ble deres forståelse av det gamle testamente mangelfullt. De forkastet Jesus som var og er døren inn i Guds rike.  Han er sannheten i bestemt form og han er livet.  Deres forkynnelse satte ikke folk fri men bandt dem til religiøse tradisjoner.

For å forstå alt det viktig i Bibelen trenger vi å ha dette personlige forholdet til Jesus. Han viser vei og hjelper ved tilgivelsens sannhet at du alltid kan tro på hans ord til deg. Når vi leser ordet og ser Jesu måte å være på så forstår vi at våre ord og handlinger må få sin kraft og veiledning fra ham. Jesus viser oss at Den Hellige ånd som var hos ham også er hos oss så vi kan få hjelp til å forstå Bibelen. Den er en levende bok som skaper liv, oppmuntring og er en veileder til det gode.

Roger Skaug, Pastor.

Skroll til toppen