Det skjedde i de dager!!!!

Luk. 2:1 «Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om
at all verden skulle innskrives i manntall.»

Tiden var kommet for en fødsel. Det var en ung kvinne som selv sier hun var
blitt gravid uten å ha vært sammen med en mann. Noen vil mene at dette ikke
kan gå an. Historien har det i seg at Gud ble menneske. En umulig tanke for
mange men gir mening for mange milliarder mennesker verden over i dag. Han
fikk navnet Jesus og Immanuel (som betyr: Gud med oss)

Tidspunktet for denne personens fødsel var tidfestet til keiser Augustus´s
regjeringstid. Jesus kom som et friskt pust inn i datidens religiøse liv både i
Israel og i de ulike land. Konger og ledende politikere og religiøse leder følte
seg truet av denne hendelsen.

Faktisk ble det slik at de vise menn fra Østen hadde oppdaget en stjerne som
tydet på at en konge var født. De hadde forstått at det var jødenes konge og
kom til Jerusalem. Da ble kongen enda mer usikker og ba de skriftlærde om å
sjekke profetenes ord. De fant fram til at det var i Betlehem han var født.
Herodes ba dem å komme tilbake med info om han var født for han ville drepe
ham. Dermed drog de for å undersøke om det var slik.

Vår kjære visedikter og sanger Alf Prøysen har pekt på julestjerna i sin historie.
Her i Bibelen så fortelles det at vismennene fant at det var sant. Matt.2:9-11
«Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble
stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen ble de fylt av en jublende
glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne
og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull,
røkelse og myrra.»

De reiste ikke tilbake til Herodes fordi i en drøm forstod de at de ikke skulle
vende tilbake til Herodes. I stedet vendte de tilbake til sitt land med hjertet fylt
av stor glede. DE HADDE FUNNET JESUS og falt på kne for ham. De hadde fått
svar en kongesønn var født. Jødenes konge ja, men med Jesus følger det en
enda større historie. Det fikk hyrdene på marken vite når engelen sa Luk. 2:10:
«FRYKT IKKE! SE JEG FORKYNNER DERE EN STOR GLEDE, EN GLEDE FOR HELE

FOLKET. I DAG ER DET FØDT DERE EN FRELSER I DAVIDS BY, HAN ER MESSIAS,
HERREN»
Jesus ble presentert av profeten Jesaja 9:6 som: «Underfull rådgiver, Veldig
Gud, Evig far, Fredsfyrste. Ja, herreveldet er lagt på hans skulder.» Gud den
allmektige, skaperen og opprettholderen av alt ble menneske. Så Jesu historie
begynner ikke i Jomfru Maria sitt liv. Han var fra evighet. Han var med som
visdommen når Gud skapte. Den Hellige Ånd, som unnfanget ham i den unge
jenten Maria, var og er Guds skaperkraft. Så han var kommet for å vise Gud
fars hjerte til denne verden. Jesus sa selv til en usikker disippel, nemlig Filip:
«Den som har sett meg har sett Faderen. Guds inntreden i blant mennesker er
et mysterium for tanken vår men ikke for han som skaper noe av intet.

Mye skjedde og skjer rundt Jesus da og nå. Under hans liv fikk han møte
motstand av sine egne. Han misforstås og hånes men elsket av mange. Hans
tale om den barmhjertige samaritan har preget verden siden hans forkynnelse.
Les historien i Lukas ev: 10:25-36.

Nå viste det seg at han var den største alle med et samaritans hjerte. Han
gjenopprettet vårt forhold til Gud. Den første Adam ble overlistet av den onde
og siden har ondskap, svik, urettferdighet og masse vondt har fulgt
menneskeheten.

Når Jesus fødes, og vokser opp, så velger han å gjøre sin himmelske Fars vilje.
Han sier selv at han gir sitt liv for sine venner. Ja, tenk at han kalte Judas sin
venn. Selv da han forrådte ham. Jesus døde for alle menneskers ulydighet og
syndige handlinger. Jesus sier at han gir sitt liv frivillig. Ingen tar mitt liv sa han.
(Joh.ev.10:17-18.» Selv om det ble noen som hengte ham på et tre og han døde
så kunne døden ikke holde ham. Han stod opp igjen.

Så det som skjer i dag er at Jesus Kristus inviterer seg selv inn i våre liv. Han lar
oss få del i Guds kjærlighet til oss. I Jesus så får vi forstå og kjenne at Gud er for
oss, i oss og med oss. Den gang, som nå, er folk ulikt innstilt til å tro på dette.
Ingen kan tvinges til tro, men Jesus vil alltid forsøke å nå inn til oss.

Vismennene på Jesu tid valgte å gå til ham og de ble fylt av stor glede. De så at
det var sant. Kong Jesus var født og nå fødtes Guds glede i deres hjerter fordi
de så og trodde. Det samme som skjer i dag for den som søker ham.
Skrevet av Roger Skaug

Skroll til toppen