+

Misjon

Misjon

MISJON I SALEMKIRKEN LØRENSKOG (oppdatert 6.5.2019)

Misjonsarbeid er viktig i Salemkirken
og menigheten er engasjert i flere land! Hovedfokus er på land i Øst-Europa. Det omfatter arbeid i Ukraina, Litauen og Russland/Sibir. Det støttes 10 nasjonale evangelister og pastorer i disse landene. Vi støtter også arbeid i Israel, Etiopia/Afrikas Horn, Jordan/Midtøsten og Paraguay. Salemkirken har tidligere hatt ett mangeårig engasjement gjennom egne misjonærer i Paraguay. Menigheten støtter nå et hjem for handikappede som heter Hogar Norma.

Misjon. Diakonalt arbeid
Misjon er å forkynne evangeliet, som er det viktigste, men det er også det å være engasjert i arbeid for mennesker i nød. Begge disse hovedlinjene er aktuelt for menigheten Salemkirken!
Her er et glimt fra noe av arbeidet Salemkirken er delaktig i:

Ukraina
Salemkirken gir hjelp til 6 evangeliser og pastorer i Ukraina. En arbeider ut fra en menighet og bibelskole i Lviv (den største byen i vest Ukraina), tre i Sumy regionen, (øst Ukraina), en i Luhansk regionen og en i Donetsk regionen (begge sistnevnte sør-øst i Ukraina). De driver et omfattende evangelisering- og omsorgsarbeid. Vi bruker de anledninger vi har til å formidle noe av det folk i Ukraina trenger mest, via menighetene der. Etter en tid med krig er behovene i landet økt. Salemkirken har besøkt landet mange ganger. Vi tar med i minibussen så mye vi kan av nødvendige ting som klær, sko og toalettartikler til utdeling. For øvrig deltar vi i menighetenes arbeid, gudstjenester og besøker fengsler, barnehjem, eldrehjem og fattige familier.

Russland
Salemkirken er med i arbeidet i Russland – evangelisering og økonomisk støtte til 5 nasjonale evangelister og pastorer. Vi arbeider i samarbeid med Landutvalget (LU) for Russland i Pinsemisjonen. Menigheten er Kontaktmenighet for Russland og leder av Landutvalget for Russland tilhører Salemkirken. Salemkirken deltar i bønneaksjonen” Tid for urfolk”, med bønneområde i Khakasia – sør i det sentrale Sibir. Vi støtter enkeltprosjekter via nasjonale menigheter.
 LU Russlandkonto, Salemkirken Lørenskog:
1503.16.41885 

Somaliland og Sør Etiopia
Salemkirken har støttet de aktiviteter som Helge Bjørklund har organisert og vært en del av siden 2003. Han har besøkt Somaliland flere ganger hvert år. Prosjektet har vært støttet av Norad med 90 % av kostnadene. De andre 10 % er samlet inn fra pinsemenigheter. Somaliland er et land på Afrikas Horn. Prosjektet ble faset ut i slutten av 2014.

Helge arbeider fremdeles med å løfte opp det somaliske folks verdighet. Han samler inn penger fra pinsemenigheter i Norge for å støtte de Evangeliske menighetenes arbeid i Sør Etiopia i deres arbeid for det Somaliske folk. 

Litauen
Salemkirken støtter arbeidet i Litauen ved Pinseunionen i landet fra 2015, til fast underhold av evangeliseringsteam og nye menigheter. Dessuten enkeltgaver til dagsenter for vanskeligstilte barn. Litauen er et lite land med ca. 2, 3 millioner mennesker, med svært få evangeliske kristne. Pinseunionen i landet er velorganisert og det er pr. dags dato 23 pinsemenigheter der.

Bibelskolevirksomhet, evangelisering og hjelpearbeid
Salemkirken støtter hvert år bibelskolevirksomhet og evangelisering i Russland og Ukraina og andre land. Det gis dessuten økonomisk støtte og hjelp til forskjellige behov som oppstår i løpet av året, fortrinnsvis i de landene som vi er engasjert i.

Salemkirken Lørenskog har et Misjonsråd som ledes av
Rigmor Johnsen – Tlf:
900 804 07. rigmjo@frisurf.no 
Ta gjerne kontakt for å snakke misjon!

På bildet, venner i Ukraina som Salemkirken samarbeider med: pastorparet Mykola og Natasja Mogilevskyy (til venstre) og pastor Mykola Khorokalo