MISJON I SALEMKIRKEN LØRENSKOG 2020

Misjonsarbeid er viktig i Salemkirken
og menigheten er engasjert i flere land! Hovedfokus er på land i Øst-Europa. Det omfatter
arbeid i Ukraina, Litauen og Russland. Det støttes 11 nasjonale evangelister og pastorer i
disse landene. Vi støtter også arbeid i Israel, Jordan/Midtøsten og Paraguay. Salemkirken har
tidligere hatt ett mangeårig engasjement gjennom egne misjonærer i Paraguay. Menigheten
støtter nå et hjem for handikappede som heter Hogar Norma.

Misjon. Diakonalt arbeid
Misjon er å forkynne evangeliet, som er det viktigste, men det er også det å være engasjert i
arbeid for mennesker i nød. Begge disse hovedlinjene er aktuelt for menigheten Salemkirken!
Her er et glimt fra noe av arbeidet Salemkirken er delaktig i:

Ukraina
Salemkirken gir hjelp til 8 evangeliser og pastorer i Ukraina. En arbeider ut fra en menighet
og bibelskole i Lviv (den største byen i vest Ukraina), tre i Sumy regionen, (øst Ukraina), en i
Luhansk regionen og en i Donetsk regionen (begge sistnevnte sør-øst i Ukraina). De driver et
omfattende evangelisering- og omsorgsarbeid. Vi bruker de anledninger vi har til å formidle
noe av det folk i Ukraina trenger mest, via menighetene der. Etter en tid med krig er behovene
i landet økt. Salemkirken har besøkt landet mange ganger. Vi har tatt med i minibussen så
mye vi kan av nødvendige ting, som klær, sko og toalettartikler til utdeling. For øvrig deltar vi
i menighetenes arbeid, gudstjenester og besøker fengsler, barnehjem, eldrehjem og fattige
familier. Nytt er samarbeidet med et pastorpar og misjonærer som arbeider nær «frontlinjen» i
Luhansk og en ung ukrainsk misjonær som går på misjonsbibelskole og arbeider i tidligere
Jugoslavia (unådde folkegrupper) i sommer.

Russland
Salemkirken er med i arbeidet i Russland – evangelisering og økonomisk støtte til 3 nasjonale
evangelister og pastorer. Vi arbeider i samarbeid med Landutvalget (LU) for Russland i
Pinsemisjonen. Menigheten er Kontaktmenighet for Russland og leder av Landutvalget for
Russland tilhører Salemkirken. Salemkirken deltar i bønneaksjonen” Tid for urfolk”, med
bønneområde i Khakasia – sør i det sentrale Sibir. Vi støtter enkeltprosjekter via nasjonale
menigheter. LU
Russlandkonto, Salemkirken Lørenskog: 1503.16.41885

Litauen
Salemkirken støtter arbeidet i Litauen ved Pinseunionen i landet fra 2015, til fast underhold av
evangeliseringsteam og nye menigheter. Dessuten enkeltgaver til dagsenter for vanskeligstilte
barn. Litauen er et lite land med ca. 2, 3 millioner mennesker, med svært få evangeliske kristne.
Pinseunionen i landet er velorganisert, og det er pr. dags dato ca. 23 pinsemenigheter der.

Bibelskolevirksomhet, evangelisering og hjelpearbeid
Salemkirken støtter hvert år bibelskolevirksomhet og evangelisering i Russland og Ukraina og
andre land. Det gis dessuten økonomisk støtte og hjelp til forskjellige behov som oppstår i
løpet av året, fortrinnsvis i de landene som vi er engasjert i.

Salemkirken støtter hvert år bibelskolevirksomhet og evangelisering i Russland og Ukraina og andre land. Det gis dessuten økonomisk støtte og hjelp til forskjellige behov som oppstår i løpet av året, fortrinnsvis i de landene som vi er engasjert i.

Salemkirken Lørenskog har et Misjonsråd som ledes av
Rigmor Johnsen – Tlf:
900 804 07. rigmjo@frisurf.no 
Ta gjerne kontakt for å snakke misjon!

På bildet, venner i Ukraina som Salemkirken samarbeider med: pastorparet Mykola og Natasja Mogilevskyy (til venstre) og pastor Mykola Khorokalo