MISJON I SALEMKIRKEN LØRENSKOG

Misjonsarbeid er viktig i Salemkirken

Menigheten er engasjert i flere land! Hovedfokus er på land i Øst-Europa.
Det omfatter arbeid i Ukraina, Litauen og Russland.
Det støttes 11 nasjonale evangelister og pastorer i
disse landene. Vi støtter også arbeid i Israel, Jordan/Midtøsten og Paraguay.
Salemkirken har tidligere hatt ett mangeårig engasjement gjennom egne misjonærer i Paraguay. Menigheten
støtter nå et hjem for handikappede som heter Hogar Norma.

Misjon. Diakonalt arbeid

Misjon er å forkynne evangeliet, som er det viktigste, men det er også det å være engasjert i
arbeid for mennesker i nød. Begge disse hovedlinjene er aktuelt for menigheten Salemkirken!
Her er et glimt fra noe av arbeidet Salemkirken er delaktig i:

Ukraina

Salemkirken gir hjelp til 8 evangeliser og pastorer i Ukraina.
En arbeider ut fra en menighet
og bibelskole i Lviv (den største byen i vest Ukraina), tre i Sumy regionen, (øst Ukraina), en i Luhansk regionen og en i Donetsk regionen (begge sistnevnte sør-øst i Ukraina).
De driver et omfattende evangelisering- og omsorgsarbeid.
Vi bruker de anledninger vi har til å formidle
noe av det folk i Ukraina trenger mest, via menighetene der.
Etter en tid med krig er behovene i landet økt.
Salemkirken har besøkt landet mange ganger. Vi har tatt med i minibussen så mye vi kan av nødvendige ting, som klær, sko og toalettartikler til utdeling.
For øvrig deltar vi i menighetenes arbeid, gudstjenester og besøker fengsler, barnehjem, eldrehjem og fattige
familier. Nytt er samarbeidet med et pastorpar og misjonærer som arbeider nær «frontlinjen» i Luhansk og en ung ukrainsk misjonær som går på misjonsbibelskole og arbeider i tidligere Jugoslavia (unådde folkegrupper) i sommer.

 

Russland

Salemkirken er med i arbeidet i Russland – evangelisering og økonomisk støtte til 3 nasjonale evangelister og pastorer. Vi arbeider i samarbeid med Landutvalget (LU) for Russland i Pinsemisjonen. Menigheten er Kontaktmenighet for Russland og leder av Landutvalget for Russland tilhører Salemkirken.
Salemkirken deltar i bønneaksjonen” Tid for urfolk”, med bønneområde i Khakasia – sør i det sentrale Sibir. Vi støtter enkeltprosjekter via nasjonale menigheter. LU
Russlandkonto, Salemkirken Lørenskog: 1503.16.41885

Litauen

Salemkirken støtter arbeidet i Litauen ved Pinseunionen i landet fra 2015, til fast underhold av
evangeliseringsteam og nye menigheter. Dessuten enkeltgaver til dagsenter for vanskeligstilte
barn. Litauen er et lite land med ca. 2, 3 millioner mennesker, med svært få evangeliske kristne.
Pinseunionen i landet er velorganisert, og det er pr. dags dato ca. 23 pinsemenigheter der.

Bibelskole Virksomhet, evangelisering og hjelpearbeid

Salemkirken støtter hvert år bibelskolevirksomhet og evangelisering i Russland og Ukraina og andre land. Det gis dessuten økonomisk støtte og hjelp til forskjellige behov som oppstår i løpet av året, fortrinnsvis i de landene som vi er engasjert i.

MERK GAVEN. «Misjon»

Salemkirken Lørenskog har et Misjonsråd som ledes av

Rigmor Johnsen

Tlf: 0047 900 804 07

Ta gjerne kontakt for å snakke misjon!

På bildet, venner i Ukraina som Salemkirken samarbeider med: pastorparet Mykola og Natasja Mogilevskyy (til venstre) og pastor Mykola Khorokalo ​

Skroll til toppen