+

Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i ulike ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.1800 og varer til 2130.

Cafékveldene averteres i Romerikes blad og i Korsets seier.

 

Program høsten 2019

29/8    – Husbandet – Jubel&Fryd

12/9    – Gjest: Emilia Lindberg

10/10 – Husbandet – Jubel&Fryd

24/10 – Gjest: Rune Dahl

  7/11 – Gjester: Sarah og David Åstrøm

21/11 – “Åpen scene” – Jubel&Fryd

  5/12 – “Julecafé” (Påmelding)

 

Kontakter:                                              

Thor Johnsen  Tlf. 91132463                

Siri Bakken      Tlf. 46887866               

Berit Sørlie      Tlf. 90695737