+

Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i ulike ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.17:30 og varer til 21:00.

Cafékveldene averteres i Romerikes blad og i Korsets seier.

 

Program for Våren 2020

16/1  Husbandet – Jubel&Fryd
30/1  Husbandet – Jubel&Fryd
13/2  Gjest: Fred Vidar Tveter
27/2  Husbandet – Jubel&Fryd
12/3  Gjester: T. Furuseth/B. Johnsen
26/3  Husbandet – Jubel&Fryd
23/4  Gjester: B. og B-H. Berntzen
  7/5  Gjest: Dag Arne Saltnes
21/5 “Åpen scene” – Jubel&Fryd
  4/6 “Sommercafé”

 

Kontakter:                                              

Thor Johnsen  Tlf. 91132463                

Siri Bakken      Tlf. 46887866               

Berit Sørlie      Tlf. 90695737