Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog​

Sangcaféen i Lørenskog - er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i like ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”

De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.18:00 og varer til 21:00. Torsdager i like ukenummer.

Cafékveldene averteres på Facebook -  i gruppen" Lørenskog oppslagstavle" - og i Romerikes blad
Du kan også slå inn på Facebooksiden "Jubel&Fryd - Sangcaféen i Lørenskog" -
Her ligger mange innslag og opptak av sang og musikk du kan lytte til!

Høsten 2024

 5. September – Gjester:  Sarah og David Åstrøm
19. September – Husbandet – Jubel og Fryd
  3. Oktober     –  Gjester: Bjørnar og Bent Harald Bertzen
17. Oktober     –  Gjest:    Emilia Lindberg
31. Oktober     –  Gjest:    Rune Dahl
14. November –  «Åpen scene»
28. November – » Julecaféen» – Påmelding

Kontakter

Thor Johnsen
(+47) Tlf. 911 32 463

Siri Bakken
(+47) Tlf. 468 87 866

Skroll til toppen