+

Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i ulike ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger middag og småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 100 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.1800 og varer til 2130.

Cafékveldene averteres på nettstedet Origo, Romerikes blad og i Korsets seier.

ProgramVåren 2019

17/1   Husbandet – Jubel&Fryd

31/1   Husbandet – Jubel&Fryd

14/2   Gjester: Sarah og David Åstrøm

28/2   Husbandet – Jubel&Fryd

14/3   Husbandet – Jubel&Fryd

28/3   Gjest: Dag Arne Saltnes

11/4   Husbandet – Jubel&Fryd

25/4   Gester: Torkild Furuseth og Børge Johnsen

  9/5   Husbandet – Jubel&Fryd

23/5   “Åpen scene” – Cafégjestene underholder

 6/6   “Sommercafé” – Sentrumkirken brass – Jubel&Fryd

Kontakter:                                              

Thor Johnsen  Tlf. 91132463                

Siri Bakken      Tlf. 46887866               

Berit Sørlie      Tlf. 90695737                 

Share Button