+

Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i ulike ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.17:30 og varer til 21:00.

Cafékveldene averteres i Romerikes blad og i Korsets seier.

 

Sangcaféen åpner kl. 1730 og varer til ca. 2030.
Torsdager i like ukenummer.

 
Program for våren 2022:
10. Februar – Jubel&Fryd
24. Februar – Jubel&Fryd
10. Mars      – Jubel&Fryd
24. Mars      – Jubel&Fryd
  7. April       – Gjest: Rune Dahl
21. April       – «Åpen scene – J&F
  5. Mai         – «Storcafé» – Gjest: Emilia Lindberg
19. Mai         – Gjester: Sarah og David Åstrøm
  2. Juni         – Sommercafé – Gjester: Sentrumkirken Brass
Kontakter
Thor Johnsen  Tlf. 911 32 463
Siri Bakken      Tlf. 468 87 866
Berit Sørlie      Tlf. 906 95 737