+

Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i ulike ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.

Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.

”Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.

En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.17:30 og varer til 21:00.

Cafékveldene averteres i Romerikes blad og i Korsets seier.

 

Programmet fram til jul er slik

26. August –         Jubel&fryd
  9. September –  Jubel&Fryd
23. September – Jubel&Fryd
  7. Oktober –      Jubel&Fryd
21. Oktober –      Gjester Sarah og David Åstrøm
  4. November –  Jubel&Fryd
18. November – “Åpen scene”
  2. Desember – “Julecafé” – Gjest Dag Arne Saltnes  (Påmelding)

Kontakter
Thor Johnsen  Tlf. 911 32 463
Siri Bakken      Tlf. 468 87 866
Berit Sørlie      Tlf. 906 95 737