Velkommen til Sangcaféen i Lørenskog

Sangcaféen i Lørenskog – er blitt et begrep som mange mennesker på Nedre Romerike kjenner til. Dette er et tilbud  fra menigheten i Salemkirken annenhver torsdag kveld, i like ukenummer. Her er sang og musikk hovedingrediensene, i tillegg til et offentlig godkjent kjøkken, som selger småretter til hyggelige priser.
Vi har eget husorkester og sanggruppa ”Jubel & Fryd” som faste ingredienser, i tillegg mye allsang, med ønskesanger, ”åpen scene”, og diverse sang- og musikkgjester . Disse cafékveldene er blitt veldig populære, og her samles i gjennomsnitt 80 gjester i Salemkirkens cafélokaler.
Jubel & Fryd”
De fleste som besøker caféen er ikke menighetsmedlemmer, og en betydelig andel definerer seg som ”ikke-kristne”. Og dette er caféens målsetting: Å være et attraktivt tilbud til mennesker som ikke vanligvis besøker kirker og bedehus. Vi er derfor opptatt av at cafékveldene ikke har preg av et vanlig kristent ”møte”, men prøver å skape et cafémiljø der alle gjester kan kjenne seg hjemme, og hvor kristen sang og musikk er hovedingrediensen.
En gang i halvåret arrangerer vi ”Storcafé”. Da flyttes cafékvelden opp i menighetens ”storstue”. Da samles opp mot 200 gjester.

Cafékveldene starter kl.17:30 og varer til 21:00.

Cafékveldene averteres på Facebook –  i gruppen» Lørenskog oppslagstavle» – og i Romerikes blad
Du kan også slå inn på Facebooksiden «Jubel&FrydSangcaféen i Lørenskog» –
Her ligger mange innslag og opptak av sang og musikk du kan lytte til!

Sangcaféen åpner kl. 1730 og varer til ca. 2030.
Torsdager i like ukenummer.

Program høsten 2022

22.September – Gjester: Bjørnar og Bent Harald Berntzen
  6.Oktober – Jubel&Fryd
20.Oktober – Gjest: Rune Dahl
  3.November – «Åpen scene» – Jubel&Fryd
17.November – Gjester: Sarah og David Åstrøm
1.Desember «Julecafé» – Gjest: Dag Arne Saltnes – Påmelding

Kontakter

Thor Johnsen  Tlf. 911 32 463
Siri Bakken      Tlf. 468 87 866