Hvem er vi/Hva tror vi?

Salemkirken Lørenskog er en kristen frikirkelig menighet i Lørenskog, tilsluttet Pinsebevegelsen. Salemkirken Lørenskog ble stiftet i 1949, og har i dag ca. 190 medlemmer.

Menighetens visjon

Bringe Jesus, Guds hjerte
til Lørenskog og til verden

Dette tror vi

  • Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. (2. Tim.3:16 – John ev.17:17)
  • En treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (1. Mosebok1: 26, Matt 28:19)
  • Jesus Kristus, Guds sønn, er den eneste veien til frelse og evig liv. Vi tror mennesker blir frelst ved å tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Han fra de døde og bekjenne (si ut) med sinn munn at Jesus er Herre. (Rom 10:1-10, John ev. 1:12, Ef.2:28)
  • De som er kommet til tro på Jesus skal døpes i vann med full neddykkelse. Dåpen er en lydighetshandling mot Jesu befaling. (Mark.16:16, Kol: 3:9-10, Rom 10:9)
  • Alle kristne skal tilhøre en lokal menighet. Her skal de undervises og trenes til tjeneste: å vinne mennesker for Gud. (Mark 16:15-20, Matt.2:19, Hebr.10:25, Ef. 4:11-19)
  • Nattverden/brødsbrytelsen skal være et minnemåltid om Jesu død og oppstandelse. Denne er en naturlig del av det kristne fellesskapet. (1. Kor. 11:23-29)
  • Alle kristne kan oppleve overnaturlig kraft ved Den Hellige Ånd og tale i tunger. (Matt.3:11)
  • Alle kristne er kalt til å leve et liv med Jesus og bli mer lik Han. (Gal 5:22)
  • Gud helbreder i dag, på samme måte som i evangeliene og Apostlenes gjerninger. Derfor praktiserer vi bønn for syke. (Hebr.13:8)
  • Jesus kommer tilbake for å hente de troende til himmelen, hvor vi skal leve et evig liv med Ham. (1. Tess 4:1-17, Åp.20 og 21)
Skroll til toppen