GIVETJENESTE

GI EN GAVE

Salemkirken er en frikirkelig menighet, som i stor grad baserer sin virksomhet på frivillige gaver.
Disse gavene utgjør det meste av menighetens totale årlige inntekter, og har en avgjørende betydning for at menigheten kan satse slik vi gjør.
Derfor vil vi takke alle som gir økonomisk støtte til menigheten!

Gaver kan gis på forskjellige måter

Vipps

13300

Bankkonto

5188.05.12025

Fast givertjeneste

Flere har selv satt opp en fast sum i sin nettbank for regelmessig
utbetalinger til menigheten.

Kollekt

På våre møter samler vi inn en gave til menighetens arbeid. Her kan du gi
kontanter, betale med kort (menigheten har terminal)

Salemkirken er også med i ordningen: Grasrotandelen/Norsk Tipping.

Kasserer og regnskapsansvarlig: Asbjørn Ruud.
Kontakt Tel:

(+47) 901 05 634

Salemkirken Lørenskog

Asbjørn Ruud.

Skattefritak

Du får skattefritak for Gaver fra kr. 500, – inntil kr 25.000 pr år.

Skattefritak

  • For ektefolk vil fradragsbeløpet utgjøre inntil kr. 100.000 sammen.
    • Ordningen gjelder også firmaer med organisasjonsnummer.
    • Menigheten trenger din fullmakt til å foreta registrering og formidle informasjonen til Skatteetaten ved årets slutt.
    • Du får skjema ved å kontakte Asbjørn Ruud eller laste ned skjema under.
Salemkirken Lørenskog

Menighetens org. nr: 971 266 244

Skroll til toppen