+

Økonomi

Du får skattefritak for Gaver fra kr. 500, – inntil  kr 50.000  pr år.

  • For ektefolk vil fradragsbeløpet utgjøre inntil kr. 80.000 sammen.
  • Ordningen gjelder også firmaer med organisasjonsnummer.
  • Menigheten trenger din fullmakt til å foreta registrering og formidle informasjonen til Skatteetaten ved årets slutt.
  • Du får skjema ved å kontakte Berit Aamodt Sørlie.

Kasserer og regnskapsansvarlig: Berit Aamodt Sørlie

Bankkonto:  5188.05.12025

Org. nr:  971 266 244

Tlf : 906 95 737

E-post:  berit@salemkirkenlorenskog.no

Klikk her for å laste ned skjema.

 

 

 

 

 

 

Share Button