+

Informasjon fra Lørenskog kommune.

Skårersletta blir stengt for gjennomkjøring fra Mandag 5. september 2022 til medio november 2022.
Dette vil for noen medføre endret kjøremønster for å komme til Salemkirken Lørenskog, med bil eller med buss.

For å komme til Salemkirken Lørenskog med bil.
Fra Strømsveien –
følg Nordliveien – Gamleveien – Løkenåsveien
Salemkirken Lørenskog ligger nederst i Løkenåsveien.

Kommende arrangementer:

Følg oss