Tror Jesus vil Slå an i Lørenskog

Jeg ble så fasinert av hovedoppslaget i Romerike blad torsdag 2.oktober: «Tror Jesus vil slå an i Lørenskog.»  

Skuespillere, sangere og aktører fremførte musikalen Jesus Christ Superstar. Musikalen beskriver noe om dem som levde sammen med Jesus, motstanderne og hans etterfølgere. Det er litt av en oppgave de tok på seg de som spilte dette og satte fokus på dette store drama. Kirker og menigheter er hele tiden opptatt av dette med Jesu fødsel, livet i undergjerninger, død og oppstandelse.

Mulig musikalen presenterte et annet syn på Jesus enn slik jeg ser ham, men en ting kan vi være enige om, og det er at Jesus Kristus var en utrolig fin person. Han holdt seg ikke bare innenfor de religiøse sirklene, men ble godt likt av folket. Ikke minst gjorde han sterkt inntrykk på folk som ikke fikset livet.

Han er stort sett velsett av de fleste mennesker som har noe kjennskap til hva han stod for. Selv de som ikke er enig i at han stod opp fra de døde, mener at han var et godt menneske og forbilde. Både politikere, næringslivsledere og religiøse ledere for ulike religioner ser de gode verdiene i denne mannens liv og undervisning.

Det er personer i Lørenskog som formidler Jesus i møte med ulike generasjoner og vanskeligstilte mennesker. Noen viser det tydeligere enn andre, men du møter Jesus gjennom deres liv og vitnesbyrd. De er ikke fullkomne i alt de gjør, men har oppdaget at Jesus er en hjelp i deres liv med sin nåde og tilgivelse.

Det er viktig å vite er at han har tilgivelse for alle mennesker, og han er tilgivelsens Herre for folk i Lørenskog. Han synliggjorde det i sine ord på korset: «Far, tilgi dem fordi de vet ikke hva de gjør.» Han visste hvorfor han hang der, fordi han ville ta ansvar og straffen for våre mistak. Dette gjorde han for å kunne åpne himmelen for alle mennesker. Bønn om en tanke holdt for røveren på korset i møte med Jesus. Jesus garanterer en åpen himmel over livet og i døden for den som tror.

Min personlige mening er at han er veien, sannheten og livet. Han viser oss hvem Gud er. Superstar er han i beste mening, men mye mer! Du møter han i Bøkenes Bok. Han er så nær deg som din egen pust. Jeg er enig med en av hans disipler, Johannes, som sier: «Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.»

Du kan betrakte ham hver dag i ditt eget tempo i hjemmet ved å lese evangeliene. Hvor som helst i Lørenskog kan du snakke med ham i bønnen. Det er en hjelp å se og høre andre som presenterer ham, i samtaler med andre og i kirkene.

 

Roger Skaug, Pastor.

Skroll til toppen