Lukas Evangeliet i April

Lukas Evangeliet er den 3.boken i Nye Testamente i Bibelen. Det er skrevet av legen Lukas. Lukas var greker, og evangeliet henvender seg også til et ikke jødisk publikum.

Lukas 1:1-4 Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Lukas skriver for at Teofilus skal ha visshet i at de gode nyhetene om Jesus Kristus er sanne. Lukas er nøye med å gi oss detaljer, han tidfester f.eks Jesu fødsel i Luk 2 som kalles Juleevangeliet.

Helbredelser

Lukas har mange fortellinger om helbredelse. Dette burde synes å være av interesse da Lukas var lege av yrke. Hvilken lege ville sette sitt gode navn og rykte på spill om han feilaktig rapporterte om helbredelser?

Lukas viser også hvordan lege-vitenskapen ikke kan alt. I Luk 8:43-48, helbredes en kvinne fra en blodsykdom. Hun hadde brukt alle sine penger på leger, men de kunne ikke hjelpe. Hun søkte Jesus og rørte ved kappen Hans og ble helbredet.

Lukas forteller også om hvordan 10 spedalske blir helbredet. Spedalskhet var en fryktelig sykdom, som ikke bare ga utslett på huden. Spedalskhet kan også føre til at lemmer faller av, dette førte til at de som fikk sykdommen ble isolert. 3.Mos 13:45-46. Men Jesus helbredet de, og legen Lukas skrev det ned!

I Jeriko møtte Jesus en blind mann som roper etter han. Jesus stiller den blinde mannen et viktig spm. ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?” Luk 18:41. Mannen svarer at han vil se, og Jesus helbreder han! Og legen Lukas rapporterer dette.

Oppvekket fra de døde

Lukas forteller også om 2 hendelser som har fått mindre oppmerksomhet enn historien om Lasarus. Men de er oppsiktsvekkende. For Jesus vekker opp 2 unge mennesker fra de døde, 1 gutt og 1 jente. Sønnen til Enken i Nain blir vekket opp i Luk 7:11-17, og Synagogeforstanderens datter i Luk 8:49-56. Historiene viser at Jesus har makt over døden!

Lignelser

Lukas innehar også lignelser som er unike for dette evangeliet. Lignelsene var fortellinger som Jesus fortalte til disiplene sine og andre som lyttet, for at de skulle forstå dype sannheter ut av enkle fortellinger. Den fortapte sønn i Luk 15:11-32 forteller hvor høyt Gud elsker oss.

Hvorfor lese Bibelen

Noen ganger kan vi som kristne ta lett på Bibelen. Men hvis Bibelen er Guds ord, så er det skaper kraft i ordet. Og hvis vi tror at Bibelen er Guds ord, burde det få konsekvenser for våre prioriteringer. Å lese Bibelen hver dag vil være med å styrke troen, og vi vil oppmuntre deg til at det også kan få være med å forme deg.

Bli med å les Lukas Evangeliet sammen med oss i April! Det blir en spennende reise. Vi vil ta for oss deler av Lukas på hver Tirsdags Bibelskole og Søndags møte, og du kan enkelt følge med ved å lese 3 kapitler før hver samling.

Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg?

[display-event id=»230″][display-event id=»231″][display-event id=»232″][display-event id=»233″][display-event id=»234″][display-event id=»236″][display-event id=»237″][display-event id=»238″]
Skroll til toppen