Undervisning i trosforsvar (apologetikk)

Øyvind Gaarder Andersen kommer til Salem 3 etterfølgende tirsdager i september og underviser. Han er lektor på Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) på Stabekk og har bla. skrevet boken Våg å tenke – våg å tro! Den tar opp typiske spørsmålstillinger fra ikke- kristne. Han har undervist mye om trosforsvar. Gaarder Andersen er i tillegg stadig ute på misjonsreiser, hvor han opplever mange helbredelser, tegn og under. Undervisningen i Salem vil berøre temaer som:
  • Kan den kristne tro forsvares intellektuelt?
  • Hvordan samtale med ikke-kristne?
  • Den kristne tro usettes for stadige angrep i vår kultur. Hvordan svare på disse angrepene?
Vi tar opp vanskelige spørsmål og innvendinger vi møter i hverdagen i samtale med mennesker om den kristne tro. Men vi går også ikke-kristne tankeganger inn på klingen. Hensikten er å peke på hvor gode grunner det finnes til å tro på Bibelens budskap, slik at du kan dele dette med andre. Tirsdag 4. september kl 19 Noen typiske argumenter mot den kristne tro, f.eks: «Er gudstro en psykologisk krykke?» – og hvordan svare? Hvorfor er det slik at moderne vitenskap faktisk styrker troen på at Gud finnes? Tirsdag 11. september kl 19 Det ondes problem: Hvordan kan det finnes en Gud når det er så mye ondt i verden? Hvordan besvare denne vanligste innvendingen mot Guds eksistens? Tirsdag 18. september kl 19 Skjer det virkelig mirakler? Hva med Jesu oppstandelse? Hva med helbredelse av syke? Hvordan svare på ulike bortforklaringer av under?
Skroll til toppen