Velkommen til: Øst-vest konferansen i Betelkirken Auli 6.-8. oktober 2023

50 årsmarkering for Bønnetjenesten for Sovjetunionen

Bønnekonferanse for Øst-Europa

Lederdag om øst – vest-samarbeid m.m.

Skroll til toppen