Søndagsskolen

Salemkirken ønsker alle barn fra 1-12 år velkommen på Søndagsskolen. På søndagsskolen skal vi ha det gøy, bli kjent med hverandre og ikke minst bli kjent med Gud sammen.

Det er lagt opp til en små gruppe (1-4 år) og en stor gruppe (5-12 år). Barn er forskjellig, hvilken alders gruppe ditt barn passer i kan avvike fra gruppene målsetning. Derfor gjør vi unntak slik at ditt barn skal trives best mulig.

Søndagsskolen er koordinert sammen med gudstjeneste på søndager kl 11-12:30. Barn og foreldre er salmes på gudstjeneste først fra kl 11:00-11:30, søndagskole eget opplegget er fra kl 11:30-12:30

Ta kontakt med Marie-Jeanne for mer informasjon
Mob; 463 59 075